Neskubėkite!
Gaukite 5% Nuolaidą Apsipirkimui

Paspauskite žemiau esantį mygtuką ir jums bus suteiktas nuolaidos kodas su kuriuo gausite nuolaidą.

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma galiojančia tuomet, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje Patvirtina sukonfiguruotą krepšelį, kuriame jis pateikia prekės pristatymo adresą, pasirenka jam optimaliausią mokėjimo būdą bei susipažįsta su elektroninės paduotuvės vidaus taisyklėmis.


2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes šioje elektroninėje parduouvėje pagal nurodytas taisykles ir elektroninės parduotuvės vidaus sąlygas.

2.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį, kurią sudarė su Teddyway elektronine parduotuve. Pirkėjas norėdamas nutraukti šią sutartį privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu), išdėstant prekės grąžinimo priežastį bei nurodant jos užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo. Prekės pirkimo – pardavimo sutartis negali būi nutraukta atvejais nurodytais ES įstatymuose.


3. Pirkėjo pareigos

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti pilną sumą už pasirinktas prekes.

3.2. Pristatymo metu, be pagrįstų priežasčių, Pirkėjui atsisakius priimti užsakytas prekes arba nenurodžius teisingo pristatymo adreso, jis privalo padengti pristatymo išlaidas, kurios skaičiuojamos nuo siuntinio svorio.

3.3. Pirkėjas, kuris naudojasi Teddyway elektroninės parduotuvės paslaugomis, sutinka ir įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių ir sąlygų.

3.4. Pirkėjas privalo nurodyti prekės užsakymo numerį, norint apmokėti už įsigyjamą prekę.


4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę laikimai arba iš viso nutraukti elektroinės parduotuvės veiklą, susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, prieš tai nepranešęs pirkėjams.

4.2. Prdavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo, vienašališkai nusprendęs pakeisti šių taisyklių sąlygas.

4.3. Pardavėjas gali neįvykdyti užsakymo, Pirkėjui pasirinkus išankstinį apmokėjimo būdą ir neapmokėjus per 7 kalendorines dienas.

4.4. Pardavėjas pasilieką teisę betkada ir esant betkokiomis sąlygomis atšaukti pateiktą užsakymą, gražinant visą jau sumokėtą pinigų sumą pirkėjui.


5. Pardavėjo pareigos

5.1. Pardavėjas užtikrina tinkamas sąlygas jo elekroninės parduotuvės naudojimui.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui, jo nurodytu adresu ir pasirinktu pristatymo būdu.

5.3. Susidarius tam tikroms aplinkybėms ir pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo pasirinktos prekės, jis privalo pasiūlyti kitą prekę, tačiau pirkėjui atsisakius, įsipareioja grąžinti pinigus, pervedant į pirkėjo banko sąskaitą, per 7 darbo dienas.


6. Prekių pristatymas

6.1. Už prekių pristatymą yra atsakingas pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas asmuo.

6.2. Pirkėjas turi patikrinti prekės būklę su pardavėju arba jo įgaliotu asmeniu.

6.3. Pastebėjus siuntos defektus Pirkėjas gali nepriimti siuntos ir tai pateikti prekių pristatymo dokumente.


7. Daiktų grąžinimas

7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Europos sąjungos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

7.2. Daiktas, kurį pirkėjas grąžina pardavėjui privalo būti pilnos komplektacijos ir nepažeistas.

7.3. Prekės grąžinamos pardavėjo nurodytu adresu. Prekių grąžinimą padengia pardavėjas tuomet, kai prekė netinkama dėl kokybės.

7.4. Grąžinant nekokybišką prekę, pardavėjas yra atsakingas už tos prekės pakeitimą į kokybišką. Pardavėjui neturint nurodytos prekės, už ją grąžinami pinigai pirkėjui.


8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra atsakingas už savo veiksmus elektroninėje parduotuvėje Teddyway.

8.2. Pardavėjas nėra atsakingas už kitų tinklapių talpinamą informaciją net tuomet, kai šių tinklapių nuorodos yra randomos elektroninėje parduotuvėje Teddyway.

8.3. Žalos atvėju, nukentėjusiajai pusei kaltoji šalis atlygina nuostolius.


9. Informacijos siuntimas

9.1. Visi klausimai ir pranešimai siunčiami elektroninėje parduotuvėje nurodytu elektroniniu paštu arba susisiekus telefono numeriu.

9.2. Pardavėjas pateikia visą informaciją pirkėjui prekės užsakymo metu pateiktu elektroniniu paštu.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms taisyklėms yra taikoma ES teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami ES įstatymų nustatyta tvarka.

Produktai pridėti į sarašą